5. díl -Lee Morrison – Významné současné osobnosti reálné sebeobrany

1761x

Pavel Houdek je čerstvým absolventem našeho rekvalifikačního kurzu Cvičitel sebeobrany. V jeho závěrečné práci velmi dobře popsal osobnosti reálné sebeobrany. Práce je tak dobrá, že bychom se s Vámi o ní chtěli podělit a proto jsme z ní vytvořili seriál který bude vycházet každý týden.

Lee Morrison (UK)

Lee Morrison je jedním z předních evropských instruktorů na poli reálné sebeobrany. Dobře je známý i v Čechách; má zde hned několik instruktorů a pravidelně k nám dojíždí  vyučovat tematické semináře.

Tradiční bojová umění začal Lee Morrison trénovat v jedenácti letech, kdy se přihlásil do oddílu Shotokan Karate. V šestnácti letech se jako úspěšný závodník, držitel černého pásu a druhého danu stal na ulici terčem přepadení. Dokázal reagovat naučeným úderem a kopem, který ale na útočníky neměl téměř žádný vliv. Lee Morrison v důsledku toho „zmrzl“ a dostal nakládačku.

Po této situaci pochopil, že karate je v reálné situaci k nepoužití, a začal boxovat. Sparring chápal jako dokonalý test svých dovedností . Když se naučil rozdávat rány, vrátil se k soutěžení v karate – výsledkem ale byly časté diskvalifikace, protože tělo se naučilo údery do plného kontaktu, který je v soutěžním karate nepřípustný.

V jednadvaceti se dal na posilování a vzpírání, ve kterém na slušné úrovni i amatérsky závodil. V třiadvaceti letech začal pracovat jako vyhazovač v nočních klubech, což mu vydrželo dalších patnáct let. Právě díky této práci získal možnost pro svou trenérskou činnost vytěžit velké množství praktických situací, do kterých se během své kariéry dostal. Jak sám říká: „když jsem začal makat na dveřích, moje chápání toho, co je pro mě v reálné situaci opravdu funkční, narostlo exponencionálně.“

PUTDVD-Put-Him-Out-Lee-Morrison-SS

Během následujících let trénoval celou řadu různých čínských, thajských, filipínských bojových stylů, ale například i západní box či řecko-římský zápas.  Osobně trénoval s Dennisem Martinem jeho CQB systém a také s Paulem Vunakem koncept JKD a Rapid Assault Tactics, věnoval se i Kali a Wing-chun kung-fu. Ve směřování k reálné sebeobraně  ho ovlivnil známý instruktor Geoff Thompson, systém Defendu založeným W.E.Fairbairnem a E.A.Sykesem (vyučovaný v průběhu II.světové války při výcviku Britských commandos či agentů SOE), vojenské comabtives systémy vyučované lidmi jako Rex Applegate, John Styers, Dermont O´Neill a Charles Nelson.

Svůj vlastní systém Urban Combatives, zaměřený na osobní bezpečnost a aplikaci combatives principů v moderním světě, Lee Morrison učí někdy od přelomu milénia. Na svých webových stránkách popisuje svou cestu k němu takto: „Tak jako ti přede mnou, učím systém, jak vyhrát: být proaktivní, trénovat tvrdou reakci a naučit se co možná nejvíce o vlastní reakci na adrenalin. Tohle všechno už bylo řečeno i napsáno, a to lepšími a chytřejšími lidmi než já. Já jen došel skrz stejné zkušenosti ke stejným závěrům.“

Důraz je v jeho systému kladen na pozornost, vyhýbání se konfliktům, rozpoznání hrozby a jejích raných signálů a sebevědomý postoj. Tyto měkké dovednosti jsou doplněny dovednosti tvrdými, postavenými na hrubé motorice, jejichž cílem je snadná aplikace ve stresové situaci. Třetím částí systému je „bojové myšlení,“ na které Lee Morrison klade velký důraz.

„Paleta mých fyzických nástrojů se skládá tak ze tří dobrých technik, o kterých vím, že budou fungovat v jakékoliv situaci. Ovládl jsem také umění slovního přesvědčování. Vlastně jsem se z hodně situací vykecal. Ale pokud došlo na fyzický konflikt, ze zkušeností jsem věděl, co funguje – být první a agresivní (samozřejmě pokud všechny další metody selhaly). Vždycky jsem byl explozivní a extrémně agresivní. To je to, co mi funguje,“ říká Lee Morrison v časopisu pro Martial Arts Illustrated.

Lee-Morrison-Chelsea-Attard-IPhone-23-02-12-1671

Ve stejném rozhovoru popisuje svůj systém takto: „To, co učím, je combatives. Je to hodně odlišné od bojových umění, protože nejde o vzájemné utkání, kdy někdo útočí, a vy se bráníte a vracíte útok. Combatives není výměna, byl vytvořen pro jednu jedinou věc, a tou je odvrácení hrozby. Pokud to je na místě, je combatives v zásadě nepřetržitým jednostranným útokem. Pokud se má situace rozvinout do fyzického střetu, tak pokud není šance na jeho odvrácení nebo útok, zaútočíte jako první a pokračujete v útoku, dokud neodstraníte hrozbu.“

Jak bylo naznačeno, techniky se v rámci Urban Combatives téměř nevyučují. Fyzická část je založena na několika jednoduchých pohybech, jejichž počet by šel spočítat na prstech jedné ruky. Důraz je kladen na to, aby byl student schopen tyto techniky aplikovat na všechny možné situace, ze všech možných úhlů a v různých pozicích těla vůči útočníkovi.

Fyzický princip systému Lee Morrisona by se dal popsat jednoduše: schovej se, vyraž proti, chytni a dokonči záležitost. Schvovej si hlavu do nějaké formy krytu, aby tě nebylo možné knockoutovat. Vyraž dopředu a naraz plnou silou do útočníka. Když jsi u něj, chytni ho, aby neměl kam uhnout/utéct a dokonči záležitost: dobij ho do bezvědomí.

Bojové schopnosti se testují ve cvičeních a realistických modelových situacích. Není výjimkou, že Lee Morrison rozdá útočníkům boxerské rukavice, dá pokyn útočit plnou silou a jako motivaci za každý knock-out obránce slíbí útočníkovi DVD zadarmo. Pokud se takovému útoku ubráníte, důvěra v naučené schopnosti a jejich aplikovatelnost je pak veliká.

Dokonce i samotný nácvik technik probíhá pod stresem; Lee Morrison to vysvětluje tak, že aby se určitý pohyb (technika) tělu zautomatizoval tak, abyste o něm nemuseli přemýšlet, vyžaduje to zhruba 800 opakování. Nebo 10 opakování pod stresem…

hqdefault

Lee Morrison je také jedním z průkopníků přípravy na poli bojové psychologie, kde hojně využívá principu neuro-lingvistického programování. V psychologicky zaměřených kurzech využívá prvků vizualizace, střídání cyklů řízené agrese a zklidňování, pozitivního sebe-motivování, vojenských drillů, cviků na překonávání bolesti a únavy atd.

Svůj systém Lee Morrison neustále vyvíjí – v době boomu MMA například přišel s kurzem obrany proti útokům typickým pro MMA bojovníky. Vydal celou řadu DVD se svými semináři a také několik knih.

Další díl seriáu vyjde příští pátek (27.12.). Kontakt na Pavla je zde.

Kontakt na Pavla je zde. Četli jste ostatní díly?
 
1. díl – Stručná historie reálné sebeobrany
2. díl – Tony Blauer (Kanada)
3. díl – Jeff Cooper (USA)
4. díl – Jim Wagner (USA)
5. díl – Lee Morrison (UK)
6. díl – Richard Grannon (UK)
7. díl – Peter Weckauf (Rakousko)