Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správce?
Jsme tým společnosti M-SORcz s.r.o. se sídlem Československé armády 383/5, Hradec Králové, PSČ 500 03, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.  C 40712, zastoupenou Petrem Cihelníkem jako jednatelem.

Provozujeme webové stránky www.sorudo.cz a pořádáme kurzy SORUDO. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@sorudo.cz

Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace kurzů, poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, místo bydliště/město, ve kterém chcete naše kurzy absolvovat, informace o Vaší neplnoletosti, pohlaví, příp. funkce ve společnosti, která si u nás objednává služby pro své zaměstnance, potřebujeme k zajištění organizace kurzů, plnění zákonných povinností i  oprávněného zájmu.

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte naše kurzy nebo jiný produkt z naší nabídky, potřebujeme Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů, kontaktování se speciálními akcemi, termíny kurzů
Vaše osobní údaje jméno, příjmení, e-mail a/nebo telefonní číslo, pohlaví využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení a informování o nejbližších termínech kurzů. Pokud jste naši absolventi, máte nakoupený poukaz na náš kurz nebo jste nám napsali a máte zájem o naše kurzy, vnímáme oprávněný zájem posílat Vám newslettery s tématikou SORUDO a aktuálním dění, informace o termínech kurzů a speciálních akcích. Budeme to dělat po dobu maximálně 2 let od přihlášení na Váš poslední kurz. Kdykoliv nám můžete napsat, že si některý způsob komunikace nepřejete nebo svůj e-mail odhlásit z odběru v zápatí každého newsletteru. Je to Vaše právo.

Vaše osobní údaje si ponecháváme v databázi pro případ další spolupráce, pokud byste potřebovali potvrzení o absolvování kurzu, vydání nového osvědčení o absolvování kurzů atd. Můžete zažádat i o úplné vymazání z databáze, pokud zákon nestanoví jinak, Vaše osobní údaje vymažeme a nebudeme dál uchovávat.

Předávání osobních údajů 3. stranám
K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a zprostředkovatelé služeb, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to osoby zajišťující webhosting, účetní služby a zpracování daní, osoby podílející se na zajištění našich kurzů, dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies
Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo Vám předkládat reklamu, zatímco si prohlížíte jiné stránky.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@sorudo.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v e-mailu nebo nám napsat na gdpr@sorudo.cz. Můžete také upravit způsob, jakým si přejete nebo nepřejete, abychom vás kontaktovali.

Změny informací o zpracování osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Informacích o zpracování osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Informací o zpracování osobních údajů.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018