Odzbrojení společnosti sníží kriminalitu č.1/12

2325x

Navazujeme na naše oblíbené mýty v sebeobraně.

Aktuálně za nás další mýtus popsal a zpracoval jeden náš nadšený klient z kurzů sebeobrany a jeho práce je natolik dobrá, že jsme se ji rozhodli s jeho dovolením zveřejnit jako jeden z našich mýtů v sebeobraně.

Bylo nám jí také líto zkracovat, proto Vás čeká 12 dílů, které Vám mohou otevřít oči, pokud věříte, že odzbrojení společnosti je cesta ke zvýšení bezpečnosti. 🙂

Jsme ti poslední (velmi obrazně řečeno), kteří by podněcovali lidi k nošení zbraní, nicméně odzbrojení bychom jako aktivní střelci také neuvítali.

Ale nyní už k samotné práci, kterou ponecháváme bez úprav v původním znění.

Úvod: 

V moderní evropské společnosti snad neexistuje předmět opředený tolika mýty, jako střelná zbraň. Drtivá většina lidí ví, co to je, ale nemá s ní jakoukoliv praktickou zkušenost. A co neznáme, toho se bojíme. Názor obyvatelstva je tak formovaný téměř výhradně pověstmi z druhé ruky a sdělovacími prostředky, které mu předkládají pouze pečlivě vybrané střípky celkového obrazu.

Stane-li se „obyčejný člověk“ jednou za několik let svědkem zneužití zbraně či neprofesionálního zacházení s ní, snadno dojde k závěru, že takové chování je pro držitele zbraní normou. Je to totiž zpravidla jediný okamžik, kdy zbraně kolem sebe vnímá. Neuvědomuje si totiž, že během svého života potkal tisíce zákona dbalých a slušných držitelů zbraní, kterých si vůbec nepovšiml.

V souvislosti se zbraněmi, dlouhodobě rezonují v našem mediálním prostoru především dvě témata. Zneužití střelných zbraní k páchání trestné činnosti a s tím související snahu o ozbrojení společnosti.

Jak jsem již předeslal, názor na tuto problematiku je však u veřejnosti utvářen prostřednictvím značně zkreslených a mnohdy i vysloveně lživých informací.  Při přípravě této práce, jsem ve svém okolí sesbíral názory, či mýty chcete-li, které panují v souvislosti se zbraněmi. Cílem této práce je tedy, především pomocí statistických dat, tyto názory/mýty potvrdit nebo vyvrátit.

„Počet držitelů zbrojních průkazů neustále roste“

V souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací v Evropě, jsme dnes a denně zásobováni zprávami o výrazném nárůstu žadatelů o zbrojní průkaz. Jakkoliv je toto tvrzení pravdivé, nijak nesouvisí s faktickým počtem jeho držitelů. Tito „nový“ zájemci, jsou ve svém snažení totiž „úspěšně eliminováni“ v relativně složitém procesu jeho získání. Jestliže úspěšnost žadatelů se ještě před 5 lety pohybovala okolo 80%, dnes je to pod 50%. Podíváme-li se na tabulku č. 1, zjistíme, že v souhrnu počet zbrojních průkazů dlouhodobě klesá!

 

ROK Počet zbrojních průkazů     Počet registrovaných zbraní     Zjištěné trestné činy    Počet vražd
2003 310 085 592 111 357 740 232
2004 308 308 606 169 351 629 227
2005 310 884 621 829 344 060 186
2006 311 640 635 336 336 446 231
2007 ….. 308 305 649 167 357 391 196
2008 ….. 309 500 665 895 343 799 202
2009 ….. 310 148 682 811 332 829 181
2010 ….. 311 876 700 551 313 387 173
2011 311 667 706 900 317 177 173
2012 306 815 721 054 304 528 188
2013 292 976 736 405 325 366 182
2014 292 283 752 387 288 660 160
2015 292 022 806 895 247 628 155

 

Nyní už se těště na druhý díl, jedná se o další mýtus: „Mnoho zbraní = mnoho trestných činů = mnoho vražd“ 

Zároveň pro vás připravujeme kurzy Sebeobrané střelby, na ty se můžete těšit ještě víc. 🙂