Odzbrojení společnosti sníží kriminalitu č.3/12

1432x

Navazujeme na naše oblíbené mýty v sebeobraně.

Aktuálně za nás další mýtus popsal a zpracoval jeden náš nadšený klient z kurzů sebeobrany a jeho práce je natolik dobrá, že jsme se ji rozhodli s jeho dovolením zveřejnit jako jeden z našich mýtů v sebeobraně.

Bylo nám jí také líto zkracovat, proto Vás čeká 12 dílů, které Vám mohou otevřít oči, pokud věříte, že odzbrojení společnosti je cesta ke zvýšení bezpečnosti. 🙂

Ale nyní už k třetímu dílu samotné práce, kterou ponecháváme bez úprav v původním znění.

…………..

…………

„Lidé by více páchali sebevraždy, kdyby měli zbraň“

 Dle Světové zdravotnické organizace je nejvyšší počet sebevražd na světě v Japonsku, Číně a Rusku. Všechny tyto tři země se vyznačují drastickým omezením práva držet a nosit zbraň.

V Evropě připadá největší počet (31) sebevražd na 100 tisíc obyvatel na „nejvyzbrojenější“ národ v EU – Finsko. Přesto střelnou zbraň zvolilo k ukončení života pouze 4,7% sebevrahů.

 

Podle údajů Českého statistického úřadu je zastřelení druhým nejčastějším způsobem sebevraždy u nás. Z jeho údajů však nelze přesně vyčíst kolik sebevražd bylo způsobeno zbraní nelegální nebo služební. Dlouhodobý odhad podílu soukromých legálních zbraní se pohybuje kolem 3%. Co však vyčíst lze, je skutečnost, že většina těchto sebevražd připadá na muže starší 60 let[2]. Lze se tedy oprávněně domnívat, že v případě absence střelné zbraně, by si tato skupina, páchající často tzv. bilanční sebevraždu, zvolila jiný způsob. Nikdo zkrátka nepáchá sebevraždu proto, že má doma zbraň, ale proto, že trpí zdravotní, majetkovou, citovou či jinou krizí.