Odzbrojení společnosti sníží kriminalitu č.5/12

1295x

Navazujeme na naše oblíbené mýty v sebeobraně.

Aktuálně za nás další mýtus popsal a zpracoval jeden náš nadšený klient z kurzů sebeobrany a jeho práce je natolik dobrá, že jsme se ji rozhodli s jeho dovolením zveřejnit jako jeden z našich mýtů v sebeobraně.

Bylo nám jí také líto zkracovat, proto Vás čeká 12 dílů, které Vám mohou otevřít oči, pokud věříte, že odzbrojení společnosti je cesta ke zvýšení bezpečnosti. 🙂

Ale nyní už k pátému dílu samotné práce, kterou ponecháváme bez úprav v původním znění.

 

 

„Obránci zbraň spíše uškodí“

V USA, kde není k držení zbraně požadováno žádné praktické přezkoušení, je ročně evidováno 2,5 miliónu případů použití zbraně v obraně. V 92% případů, toto “použití zbraně” znamenalo pouhé její ukázání nebo varovný výstřel.

Na každý jeden zločin spáchaný střelnou zbraní tak připadá šedesát zločinů, jimž je s pomocí střelné zbraně zabráněno.

Situace, kdy útočník vzal obránci střelnou zbraň a použil ji proti němu, nastala v méně než 0,1% případů.

Dle britského ministerstva vnitra, četnost zranění obránce při loupeži v závislosti na použitém způsobu obrany byla následující:

 

obrana střelnou zbraní 6%
neodporování, plnění požadavků 25%
obrana ruční zbraní 40%
nenásilný odpor (útěk, volání o pomoc) 45%

 

U zločinů vůči ženám, pravděpodobnost vážného zranění je 2,5 krát větší u ženy, která pachateli neklade odpor, než když se brání střelnou zbraní. Pro muže je obrana střelnou zbraní také výhodnější, i když ne tolik: pravděpodobnost vážného zranění je 1,4 krát vyšší při neodporování než při obraně střelnou zbraní.