Reference

AIEP
„Systém sebeobrany SORUDO je bezpochyby unikátní. Nesoustředí se pouze na samotný boj, ale i kritické situace boji předcházející a stejně tak zvládání situací bezprostředně po něm. Systém a jeho techniky jsou snadno pochopitelné a zvládnutelné pro každého bez ohledu na dispozice nebo zkušenosti. Tuto skutečnost demonstrovala jak spokojenost absolventů kurzů pro veřejnost, tak i uznání specialistů z bezpečnostních složek ministerstva obrany, pro které lektoři SORUDO připravili ukázky a vedli odborný seminář. Vysoké úrovni svědčí i schopnost lektorů upravit kurzy pro místní podmínky při zachování kvality předávaných znalostí. Měl jsem možnost spolupracovat se specialisty z mnoha světových systémů (z USA, Izraele, Francie či Ruska) a mohu potvrdit, že SORUDO patří mezi světovou špičku. I proto doufám, že ve spolupráci budeme pokračovat a opět pana Moučku v Mexiku přivítám!" Denis R.- Director AIEP, All In Executive Protection.s.c. President AMPE, Asociación Mexicana de Pretocción Ejecutiva a.c.
Denis R.

T-MOBILE
Lektorka mi byla velkou oporou při organizaci celého programu, plně jsem se na ni mohla spolehnout, a protože mí kolegové jezdí dnes a denně autem, program byl jasný. Naučit se zábavnou formou řešit autonehody. Z kurzu jsme odcházeli velice spokojení, kurz probíral velmi reálně, byl kladen důraz na spolupráci a vlastní zvládnutí stresové situace. Lektoři byli velmi profesionální a každý si odnesl nejen zážitek, ale i dovednosti, které mu můžou být v životě prospěšné. Moc děkuji celému SORUDO teamu!
Nikola B.

Vodafone
Se společností M-SOR s.r.o. jsme navázali dlouhodobou spolupráci. Díky jejich skvělému přístupu, který se odráží v jejich zájmu o naše potřeby a řešení problémů spolupracujeme s nimi hned na několika projektech týkající se bezpečnosti našich lidí. Jejich kurzy 1.pomoci mají přesah nejen do naší koncepce bezpečnosti, ale jsou skvělou odměnou i pro naše zaměstnance. Lektoři vedou kurzy zábavnou formou založeném na vlastním prožitku a mí kolegové vždy odchází z kurzu nadšení a s jistotou okamžitého použití do praxe. Sama jsem jejich kurzy absolvovala a mohu jedině doporučit!
Barbora V.

Pražská plynárenská, a.s.
Lektorka předala účastníkům 2h kurzu „životně důležité" informace o tom, jak postupovat při dopravní nehodě a poskytnout první pomoc. Výklad lektorky byl velmi zajímavý, jasný a dobře zapamatovatelný. V kurzu nechyběly ani názorné ukázky postupu při nalezení raněného a jednotlivé kroky poskytnutí první pomoci. S kurzem první pomoci jsme byli velmi spokojeni, a proto doufáme, že budeme nadále spolupracovat.
Mgr. Anděla J.

AkzoNobel
Musím říct, že žádné ze školení, které jsem organizovala, ještě nevyvolalo takový ohlas. Všichni byli nadšení, mile překvapeni a rozhodně jste nás donutili se zamyslet. Zlomili jste i zaryté odpůrce školení v jakékoliv formě, protože pár jich tu máme. Jako jeden z účastníků jsem přesvědčená, že to bylo nejlepší a nejpřínosnější školení 1.pomoci, které jsem absolvovala. Ani chvíli jsem se nenudila, a hodně jsem si odnesla. Děkuji za všechny za perfektní práci.
Pavla S.

UPCE Fakulta zdravotnických stuií
Dnes proběhl první zážitkový seminář v rámci P2KOP - SORUDO - kurz sebeobrany a první pomoci. Lekce se zdařila a vládlo všeobecné nadšení! Dle studentů: "Nejlepší cvičení, které jsme tu kdy měli!". Já toto nadšení sdílím. Lektor si vedl výtečně ve všech směrech a na studentech bylo vidět, že je to baví. Taktéž stran přínosnosti hodnotím tento kurz velmi vysoko. Tímto děkuji všem zúčastněným za to, že mohl proběhnout.
Mgr. Jitka R.

PMS ČR
Na základě velmi dobrých zkušeností je firma SORUDO nadále jedním z důležitých partnerů při realizaci kurzů sebeobrany pro pracovníky PMS.
PaeDr. Jitka Č.

J&T
Na základě vlastní zkušenosti z kurzu sebeobrany SORUDO jsem požádala společnost M-SOR s.r.o. o dodání kurzu 1.pomoci v rámci bezpečnosti práce pro mé kolegy. Z kurzu odcházeli kolegové spokojeni a se zdviženým palcem mi dali jasně najevo zpětnou vazbu. Aktuálně rozvíjíme další formy spolupráce nejen v oblasti bezpečnosti práce. Mgr. Aneta Bachurová (Personální oddělení)
Mgr. Aneta B.

APLA
Lektoři pracovali se situacemi, se kterými se denně setkáváme. Byli schopni nám nabídnout řešení, která byla v našich fyzických možnostech a zároveň s maximálním možným ohledem vůči klientovi – útočníkovi. Kurz samotný byl koncipován velmi prakticky. Minimum obraných technik při útoku, ale maximum prostoru pro opakování a nácvik reálných situaci. To jsme potřebovali. Z předchozích kurzů totiž víme jak se bránit, ale neumíme nebýt překvapeni nebezpečnou situací. Kurz SORUDO předčil naše očekávání. Děkujeme.
Kateřina B., DiS.

Městská policie Vysoké Mýto
Na kurzu velmi oceňuji profesionální přístup lektora, který dokázal vzbudit zájem strážníků o tuto problematiku. Jednoznačným pozitivem byl praktický nácvik situací, se kterými se ve výkonu služby mohou strážníci setkat. Zvládnutí rychlé a efektivní poskytnutí první pomoci považuji za dovednost, kterou by měl každý strážník ovládat.
Jaromír A.

Městská Policie
Díky jednoduché a lehce zapamatovatelné teorii zbylo mnoho místa pro praktickou část, která byla z větší části přizpůsobena naší práci a podmínkám. Já a kolegové jsme si tedy mohli vyzkoušet plno modelových situací a tím se alespoň na okamžik přiblížit k realitě. Jako závěr byla pro nás připravena komplexní modelová situace – autonehoda. Řev, krev a hlavně stres otestovaly naše nově naučené schopnosti na výbornou. Jak se říká „štěstí přeje připraveným“ – a my jsme připraveni. Děkujeme. 
Stanislav Č.

ČČK Hradec Králové
Schopnost odhadnout situaci, odhalit včas rostoucí riziko agrese a přímému útoku být schopen čelit, ale hlavně se mu včas vyhnout nutně patří mezi základní znalostní a dovednostní vybavenost zdravotníků v terénu. Tento kurz toto vše obsahoval a ještě nás nadchnul Váš přístup.
Bc. Lukáš P.

MÚ Chropyně
Byl jsem osloven zástupci firmy M-SOR, s. r. o., s nabídkou kurzu sebeobrany pro úředníky. Při zjišťování, zda bude o kurz zájem, jsem byl velmi překvapen, prakticky všechny kolegyně řekly, že ano. Muži zůstali zdrženliví. Rozhodnutí, že kurz uspořádáme pro celý náš úřad nelituji a nikdy litovat nebudu. Čekal nás nevšední seminář od nevšední firmy s nevšedním lektorem... zkrátka prožili jsme super den, při kterém jsme se nejen hodně naučili, ale také hodně pobavili.
Petr F.

MÚ Ústí nad Labem
Společnost Sorudo jsme pro kurz pro naše sekretářky vybrali na základě předváděcího dopoledne, které nás opravdu zaujalo - jednoduchost, rychlost, akce…. Kurz, kde instruktoři Soruda školili více do hloubky zúčastněné kolegyně doslova nadchl. Přístup instruktorů k dané problematice, ochota a trpělivost vše vysvětlovat a zkoušet a indivudálně zodpovídat dotazy, to bylo opravdu obdivuhodné. Každá z účastnic si odnesla cenné rady, které doufejme nebude zapotřebí využít v praxi - v boji o záchranu svého života. Nicméně nacvičované techniky i rady se jeví velice praktické i pro běžný život, kdy nejde takříkajíc o holý život. Děkujeme za tuto úžasnou zkušenost a nabyté znalosti a dovednosti!
Jana L.

Klokánek Praha
Vážení přátelé, dovolte mi Vám poděkovat za skvělou podporu, kterou jste našemu Klokánku projevili. Velmi nás těší Vaše snaha nám pomoci, která pro nás hodně znamená. Díky Vám jsme mohli zaměstnancům zajistit kurz reálné sebeobrany, který měl opravdu velký úspěch. Přičemž jsme si všichni odnesli řadu velmi snadných a účinných postupů, které nám pomohou při konfliktních situacích. Děti mohly na vlastní kůži zažít kurz první pomoci, která je velice potřebná pro reálný život. V současné době jsme v zařízení měli několik drobných zranění, jako odřené koleno, bouli na hlavě, atp. Děti měli „krásné reakce“ a snažily se vždy pomoci pečující osobě při ošetřování a následné rekonvalescenci. Velice děkujeme za připravený program a řadu užitečných informací. Pokud pro Vás můžeme něco udělat, neváhejte nás kontaktovat. S mnoha díky a přáním krásného léta.
Lenka J.

Knihovna Česká Lípa
Dobrý den,chtěla bych poděkovat za realizaci kurzu řešení konfliktních situací a sebeobrany pro knihovníky.Kurz všechny účastnice velmi zaujal a přinesl zcela nové zkušenosti a jiný pohled na jejich možnosti v každodenním pracovním i osobním životě.Domnívám se, že úspěšnost kurzu spočinula především na osobě lektora, pana Petra Nováka, který zde vedle svých odborných dovednosti, předvedl vysokou míru empatie, pochopení pro netrénovanou a nesourodou svéráznou skupinu a díky tomu tento kolektiv nadchl a byl pak schopen až nečekaně spolupracovat. Oceňuji jeho velmi osobní, avšak profesionální přístup i zaujetí pro práci a celkový průběh ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Upřímně si toho vážíme.
Dana K.

Azylový dům Strakonice
Ačkoli jsme na kurz přišli s určitými obavami, jelikož v našem zařízení by mělo především dojít spíše ke kvalitnímu zajištění prevence, musíme uznat, že kurz nás mile překvapil a získané zkušenosti se nám mohou hodit i v soukromém životě. Pan instruktor, Petr Cihelník, byl velký profesionál a určitě jsme se zajímavou formou dozvěděli důležité věci a to, jak praktické, tak i teoretické.Tým azylového domu Strakonice děkuje.
Jana S.

MÚ Hradec Králové
Ač se to může zdát nepravděpodobné, základy šetrné sebeobrany jsou i na úřadu potřebné, ne-li nezbytné. S agresivitou verbální a výjimečně i fyzickou se kolegové bohužel čas od času setkávají jak v rámci jednání na půdě úřadu, tak i v rámci nutných terénních šetření. Jsem proto velmi rád, že jsme měli možnost absolvovat kurz realizovaný společností SORUDO, jehož přínos vidím zejména v efektivním nácviku jednoduchých prvků, které mohou v důsledku zabránit poškození zdraví či dokonce ohrožení života. Současně vnímám jako pozitivní získanou zkušenost, která posiluje zdravé sebevědomí a může zamezit panickému jednání v případě přímého ohrožení. Kurz považuji za velmi zdařilý, potřebný a využitelný pro praxi, přičemž pevně věřím, že získané dovednosti budeme nuceni využívat co nejméně.
PhDr. Marek Š.

Knihovna Kladno
Firma SORUDO připravila kurz sebeobrany pro knihovníky Středočeského kraje. Kurz splnil jejich očekávání, byl kvalitní a mimořádně vydařený. Lektor Petr Cihelník prezentoval své znalosti a dovednosti opravdu profesionálně. Výuku přizpůsobil potřebám, tempu a možnostem všech účastníků. Díky zážitkové metodě si snadno zapamatovali a naučili se konkrétní užitečné postupy sebeobrany. Velmi příjemná byla také úvodní komunikace při sjednání podmínek a termínu kurzu. Firmu SORUDO mohu bez váhání doporučit, a také to v rámci svých možností udělám.
Eva Š.

ZELENKA s.r.o.
Mockrát děkujeme firmě SORUDO za úžasný teambuilding „Hrdinou u autonehody,“ na který budeme ještě dlouho vzpomínat! Od prvního okamžiku bylo školení příjemné, zajímavé a hlavně poučné. Byť oba naši školitelé (Lucka a Ondra) působili po celou dobu jako profesionálové, panovala během akce velmi přátelská atmosféra. Nejprve jsme si osvojili teorii a pak si vše vyzkoušeli na vlastní kůži. Dostali jsme možnost okusit dávku adrenalinu a na konci vychutnat velký pocit sebedůvěry. SORUDO doporučuji absolutně všem, komu záleží na lidských životech. Ze srdce děkujeme!
Iva Z.

Oblastní charita Klatovy
Z kurzu sebeobrany jsme nejprve měli obavy, ale ve finále patří mezi ty kurzy, ze kterých si člověk odnáší spoustu užitečných rad a poznatků. Školitel uměl předat informace jak po stránce praktické, tak i teoretické. Všechny techniky jsme měli možnost si vyzkoušet v praxi. Super byla rychlá zpětná vazba a zodpovězení našich dotazů. Co se týká organizace kurzu, tak vše bylo v pořádku. Rychlé reagování na e-maily, jasné instrukce a požadavky ze strany koordinátorky kurzu. Již nyní uvažujeme o dalším kurzu od této společnosti. Za Oblastní charitu Klatovy
Klára V.

MÚ Tišnov
Naše organizace byla s kurzem sebeobrany pro úředníky velmi spokojena. Kladně jej hodnotili prakticky všichni účastníci, a to zejména ti, kteří se přímo setkávají se situacemi s potenciálem fyzického napadení, tj. zejména pracovnice odboru sociálních věcí, kontroloři živnostenského úřadu, ale i pracovnice odboru finančního. Kladně hodnotíme didaktické schopnosti našeho lektora a především to, že kurz byl zaměřen naprosto prakticky, vyžadoval aktivní zapojení účastníků a poskytoval možnost si řešené situace na místě vyzkoušet.
Aneta B.

Farní charita AŠ
Naše pracovnice byly s kurzem moc spokojené. Získaly mnoho dobrých informací a ocenily také možnost praktického vyzkoušení. Jediná chybička je ta, že kurz je pouze na 7h......
Eva B.

Aperam
Náš obchodní tým absolvoval celodenní kurz první pomoci při autonehodě a také kratší ochutnávku sebeobrany. Školení nás nadchlo a dověděli jsme se mnoho důležitých informací. Velmi jsme ocenili možnost si nabyté znalosti vyzkoušet v reálně navozených situacích. Zachraňovat kolegy při nasimulované autonehodě či bránit se útoku neznámé osoby byly pro nás adrenalinové zážitky, díky kterým jsme si vše lépe uvědomili. Přístup byl profesionální a lektorka vynikající. Kurzy SORUDO vřele doporučujeme a plánujeme navázat na kurz sebeobrany v rámci jednoho z našich dalších dnů zdraví a bezpečnosti.
Aleš J.

ČSSZ Ústí nad Labem
I tento druhý pořádaný kurz pro naše pracovníky OSSZ se velmi podařil a sklidil velký úspěch. Částečně to bylo způsobeno osobou lektora, kterého účastníci opravdu kvitovali, za jeho osobní přístup, profesionalitu a praktické ukázky. Celkově byla skupina velmi spokojená.
Nikola B.

Astras Kroměříž
Tento kurz byl již naším druhým kurzem od firmy Sorudo. Účastníci byli nadšení, dozvěděli se a vyzkoušeli si nové věci a na kurzu všeobecně panovala přátelská atmosféra, kurz účastníky bavil a byl zároveň takovým menším temabuildingem.
Jan V.

Městský ústav soc.služeb Strakonice
Kurz sebeobrany Sorudo - Po roce se naše zařízení (Azylový dům) opět účastnilo kurzu pod vedením společnosti Sorudo. Opět byl kurz profesionálně vedený. Jak v praktické, tak i v teoretické části jsme získali nové poznatky a zkušenosti. Nejlepší je si reálně zkusit sebeobranné prvky v situacích, které mohou v našem životě nastat. Díky těmto zkušenostem jsem si jistá, že se protivníkovi ubráním. Díky pohodovému a přátelskému přístupu lektora proběhl kurz k naší velké spokojenosti a budeme se těšit na další pokračování.
Martina S.

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Dobrý den, byl jsem vedením školy pověřen napsat za všechny účastníky vašeho kurzu na naší škole reference. Dovolte mi nejprve moc za všechny poděkovat. Neskutečný zážitek. Nejprve zasílám článek, který se otiskl v místních novinách: O pololetních prázdninách se zúčastnili vybraní zaměstnanci Gymnázia a Střední odborné školy zážitkového kurzu první pomoci od firmy SORUDO. I ve školách se bohužel stává, že některý žák či kolega zkolabuje a je nutné mu zajistit tzv. předlékařskou péči do příjezdu záchranné služby. Proto byli do školy pozváni zástupci firmy, kteří se zabývají školením zaměstnanců firem a institucí ve směru poskytnutí první pomoci. Během tohoto kurzu se učitelé i ostatní provozní zaměstnanci školy učili, jak správně vyhodnotit nenadálou situaci, jak poskytnout patřičnou pomoc a jak správně reagovat na vzniklé komplikace před příjezdem záchranné služby. Zároveň se lektorka kurzu připravovala modelové situace přímo před zraky kurzistů, kteří museli okamžitě situace řešit tak, jak je před tím instruovala. To znamená, že například nacházeli své kolegy v přilehlých prostorách v různých stavech postižení a lektorka Lucie kontrolovala postup záchrany. Samozřejmostí byla také výuka správného dýchání z úst do úst, masáž srdce, jak zastavit tepenné krvácení nebo také rozpoznat zda si situace vyžaduje přivolání záchranné služby. V neposlední řadě byla také představena aplikace Záchranka, kterou si přítomní stáhli a nainstalovali do svých mobilních telefonů a byli seznámeni s jejími funkcemi. Kurz velmi pomohl zúčastněným se správně orientovat v problematice první pomoci, v používání mobilních lékárniček a přenosného defibrilátoru tzv. AED.Reference: Skvělý kurz, který nám, jako pedagogům velice pomohl v připravenosti na nenadálé situace, které ve škole čas od času vznikají. Umět správně poskytnout první pomoc, ale hlavně, umět správně situaci vyhodnotit. To je někdy více než okamžitě volat RZS. Doporučujeme všem, zážitek obrovský, skvělý přístup lektorky, skvělé pomůcky pro úplnou aplikaci teorie.Hezký den
František J.

Knihovna Příbram
Hodnocení od jednotlivých účastníků:
1) Pro mě byl kurz velkým přínosem, až doposud jsem vůbec neměla představu, jak bych měla reagovat, pokud mě někdo napadne, jak se bránit, kam udeřit, zjistila jsem, že mé původní představy jsou úplně chybné. Líbilo se mi vedení kurzu lektorem Petrem Novákem, z jeho fingovaného útoku na mou osobu mám zážitek dodnes. Kurz mohu jen doporučit.
2) Kurz bych ohodnotila jako výborný. Praktické ukázky, opakování cvičení, byl mi přínosem.
3) Kurz sebeobrany byla zajímavá zkušenost, kterou můžeme uplatnit nejenom v zaměstnání. Naučily jsme se různé techniky, které jsme předtím neznaly, ale zároveň jsme pochopily, že kromě fyzické zdatnosti je zapotřebí i zdravý rozum. Tzn., někdy je lepší se řídit pravidlem „KDO UTEČE, VYHRAJE“. Kurz byl prezentován i vtipnou formou, celkově se nám líbil, a pokud bude další pokračování, rády se opět zúčastníme.
4) Kurz sebeobrany byl veden velmi profesionálně a erudovaně. Komunikace s klientkami, výklad problematiky i praktická cvičení byly velmi srozumitelné, kultivované a precizní. Oceňuji též individuální přístup instruktora ke klientkám a trpělivost. S organizací i provedením kurzu jsem byla velmi spokojena a uvítala bych další pokračování.
5) Kurz sebeobrany byl velmi pestrý. Lektor velmi přívětivý. Dokázal reagovat na všechny věkové skupiny, které se zde na kurzu sešly. Snažil se nás naučit, jak se bránit před agresory. Kurz utekl velmi rychle, bylo na mnoho věcí krátká doba. Kámen úrazu pro některé bylo čekat na úkol, který se plnil jednotlivě, nikdo nevěděl, co ho čeká.
6) Kurz sebeobrany byl velmi zajímavý a poučný, nicméně pro mě osobně i velmi velmi velmi psychicky náročný. Bylo poznat, že instruktor má bohaté zkušenosti jak se sebeobranou, tak s kolektivem dvaceti žen různého věku. Nic ho nedostalo do rozpaků a naopak s námi v některých situacích neměl “slitování”.
7) Bylo to praktické a přínosné. Vyzkoušely jsme si naše chování v krizové situaci, a i když to bylo jenom jako, tak na mě to působilo úplně realisticky. Také se ukázalo, že by bylo dobré si vylepšit fyzičku. Je jen škoda, že to nebylo trochu delší, protože jsme neprobraly všechny krizové situace.
8) Kurz sebeobrany mě velice nadchl, i za tak krátkou dobu jsem se naučila hlavně mnoho o sobě samé. Nejvíce se mi líbili verbální praktiky i zdánlivé maličkosti při sebeobraně, které ti mohou zachránit život. Praktickou část pravidelně cvičím doma při čištění zubů. Trénuji dominantní postoj, jak nám lektor doporučil. Kurz byl neskutečný a myslím si, že by ho měla podstupovat pravidelně každá knihovnice v ČR.
9) Hodnotím pozitivně, určitě byl kurz pro mě důležitý a přínosný, ale emotivně i fyzicky hodně vyčerpávající. Simulované přepadení bylo hodně psychicky náročné. Přesto bych uvítala pokračování, bylo málo času. Lektor výborný, empatický.
10) Kurz byl zajímavý a určitě prospěšný, školitel výborný, vše podáno srozumitelně a vyčerpávající formou – včetně praktických cvičení a ukázek. Fingované přepadení ve mně zanechalo nepříjemné pocity a výsledný efekt je takový, že mám teď větší strach.
11) Užitečné bylo hodnověrné přepadení a možnost vyzkoušet si, jak správně reagovat. Kurz byl pro mě ale psychicky i fyzicky docela náročný. Způsob vedení kurzu byl výborný.
12) Ač jsem byla přítomná pouze polovině kurzu, hodnotím jej jako velmi přínosný, ale psychicky vyčerpávající. Vítám lektorovu okamžitou zpětnou vazbu.

MÚ Prostějov
S některými kolegyněmi jsem se zúčastnila tohoto kurzu již podruhé (poprvé v roce 2017).Velmi mě potěšilo, že byla možná domluva přes koordinátorku kurzů na tom, že i letošní kurz bude spíše opakováním toho, co jsme se naučily loni, případně s malým přídavkem něčeho nového. Přesně dle našeho přání kurz proběhl i letos, jako vedoucí oddělení jsem zaznamenala jen kladné ohlasy s přáním případně kurz uskutečnit i další rok.Určitě velké poděkování patří lektorovi Petru Novákovi, protože nás dokázal „vyhecovat“ i přes únavu, která se ke konci samozřejmě dostavila. Velmi oceňujeme možnost vyzkoušet si různé „hmaty“ i na samotném lektorovi.I přes počáteční obavy zejména kolegyň, které se loni kurzu neúčastnily, si myslím, že tyto obavy lektor dovedl rychle rozptýlit a vyhecoval nás k maximální pozornosti (někdy i bojovnosti☺), za to mu ještě jednou velmi DĚKUJEME!!!! Pevně doufáme, že to , co jsme se po dva roky naučily, nebudeme muset nikdy použít, ale jsme rády, že jsme si představené techniky mohly vyzkoušet a že vůbec víme o jejich existenci!
Jana K.

Knihovna Mladá Boleslav
Lektorka firmy Sorudo, Lucie Vomáčková pro naše zaměstnance připravila kurz základní sebeobrany pro knihovníky. Učily jsme se řešit možné konfliktní situace a zdravou asertivitou, případně empatickým přístupem zažehnat případné agresivní chování našich klientů a zároveň nahlédly do základů sebeobrany i v běžném životě. Kurz byl aktivní a velmi příjemně připravený.
Petra N.

PL Petrohrad
Kurz sebeobrany hodnotíme kladně. Byl zaměřen na praktické ukázky, jak rozeznat a popřípadě eliminovat agresi, jak se efektivně bránit, aniž bych rovnou směřovala k útoku... Nácvik konkrétních technik využitelných pro zaměstnání i pro osobní život. Lektor byl naslouchající, chtěl s námi sdílet zkušenosti s cílovou skupinou, vycházel z reálných situací. S pozdravem 
Mgr. Iva M.

Farní charita Litoměřice
Chceme lektorovi Petrovi mnohokrát poděkovat za trénink sebeobrany, který nám byl ušit úplně na míru našeho azyláckého zařízení! Nejvíc oceňujeme konstrukce reálných situací, které opravdu mohou s klienty nastat a jak v nich postupovat. Žádná zbytečná teorie, skvělý lektor a praktický nácvik technik jak se bránit! Paráda, moc děkujeme! Kolektiv Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Farní charity Litoměřice.
Stanislav K.

SCHMACHTL CZ
Vzhledem k tomu, že na silnicích ročně vyhasne nezanedbatelný počet lidí, je potřeba vědět alespoň základy k první pomoci při nehodě. Lektorky ze Sorudo byly velmi fajn a byly moc ochotné nám cokoli vysvětlit. I způsob výuky se nám zamlouval (doufám, že mohu mluvit za všechny). Snažily se nám to vrýt do hlavy tím, že jsme si na konkrétní věci opravdu sáhli a vyzkoušeli, čili šlo o úkony praktické, které nám zůstanou v hlavě jistě déle, než ty čistě teoretické. Jistě by mělo jednou za čas proběhnout takové “opáčko” (alespoň v hlavě) základních věcí, které by člověk měl v konkrétní situaci dělat, protože nikdy nevíme, kdy budeme svědky nehody! Jsme rádi, že jsme byli součástí tohoto velmi zajímavého školení. Ještě bychom rádi dodali, že Sorudo u nás bylo již opakovaně a vždy jsme byli spokojeni.
Petr S.

SŠ obch. a VOŠ České Budějovice
Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, Pedagogové naší školy absolvovali v rámci DVPP akreditovaný vzdělávací program - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Pro všechny účastníky se jednalo o nové pojetí školení v této oblasti. Ocenili jsme především zážitkovou formu vzdělávání, kdy jsme si mohli prakticky vyzkoušet svoji reakci v zátěžové situaci při poskytování první pomoci a záchraně zraněných. Lektoři SORUDO nás v teoretické části seznámili s řešením konkrétních situací v oblasti poskytování první pomoci, s využitím mnemotechnických pomůcek pro snadné zapamatování postupů efektivní záchrany lidského života. Všichni dostali odpověď na to, jak postupovat v řešení situací, kdy je nutné poskytnout první pomoc, které je mohou potkat v pedagogické praxi i osobním životě.Pedagogy byla nejvíce ceněna praktická část, modelové situace, kdy je potřeba vyhodnotit závažnost zranění a následně zvolit správný postup při poskytování první pomoci. Celý seminář byl velmi přínosný a pro všechny zúčastněné obohacující.Děkujeme lektorům za jejich profesionální přístup a doufáme, že toto setkání se SORUDO nebylo poslední!

PN Bílá Voda
Hodnocení účastníků kurzu šetrné sebeobrany v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské Bílá VodaKurz sebeobrany Sorudo se nám líbil. Někteří na kurz šli s jistými obavami, které se nepotvrdily. Překvapilo nás jak jednoduché a šetrné postupy se dají při sebeobraně účinně použít. Oceňujeme profesionální přístup obou školitelů za to, že měli odvahu nechat na sobě trénovat téměř 20 sester pracujících na psychiatri. Jako bonus svůj výklad prokládali radami, jak se do rizikových situací nedostat a pokud se to stane, jak se v nich chovat.

prostor pro
Lekce zaměřená na jednoduché principy záchrany života, které lze aplikovat v běžném životě. Systém ZAPOLIM byl klientům lektorkou představen v nenásilné formě, v rámci praktických nácviků si klienti vštěpovali základní dovednosti a podstatu první pomoci. Lektorka byla odborně velmi dobře připravená, byla schopna zodpovídat dotazy i mimo zaměření dané lekce. Vystupovala zcela profesionálně a sympaticky.“„Lektorka byla výborná, trpělivá, profesionální. Lekce vystavěna na praktickém využití, možností vlastní zkušenosti… s minimem zbytečné teorie!

Centrum soc.služeb Děčín 
Výuka pod vedením instruktora Petra Láníka byla zajímavá - reagoval na dotazy účastníků, na situace, které mohou potkat kohokoli z nás nejen v praxi ale i v běžném životě. Vše jsme si názorně několikrát vyzkoušeli - instruktor nás upozorňoval i na možná úskalí, pramenící z nesprávného chování. Rozebrali jsme různé krizové situace i možnosti, jak se z nich dostat, či jak se popř. bránit či chránit. Probrali jsme výhody i nevýhody různých obranných pomůcek. Kurs hodnotím jako přínosný, mohu doporučit - netřeba se jej bát - lze jen získat.Přeji hodně spokojených klientů a zůstávám s pozdravem.
Vladimíra R.

MÚ Chotěboř
V říjnu 2017 jsme na městském úřadě v Chotěboři zorganizovali zakázkový kurz „Sebeobrana pro úředníky“. Pro velký úspěch jsme i letos zorganizovali další zakázkový kurz, tentokrát na téma „Kurz první pomoci pro úředníky“. Oba kurzy se nesly v duchu velmi pozitivních ohlasů. Všichni zúčastnění získali spoustu nových praktických zkušeností, které mohou uplatnit nejen na pracovišti, ale také v běžném životě. Kurzy byly velmi akčně koncipované, z 80% interaktivní a pro život velmi přínosné. Ocenili jsme také vstřícný přístup lektorů, kteří kurzy „ušili na míru“ potřebám jednotlivých účastníků. Věříme, že společnost M-SOR s.r.o. u nás nebyla naposled!

Knihovna Žďár nad Sázavou
Z kurzu jsem byla nadšená. Nabyla jsem trochu více sebedůvěry, že se můžu i bez velké síly pokusit ubránit - vše se může vyřešit - dost - hraboš - útěk .... to si budu pamatovat. Děkujeme. M.K. // Na začátku velké obavy, které se změnily v nadšení - super akce. D.Z. // Asi bych sama nevyhledala pokyny a rady, jak se ubránit případnému útočníkovi a myslela bych si, že to nějak zvládnu. Na kurzu jsem zjistila, jak těžké je ubránit se a jsem vděčná za pravidla a cenné rady. Věřím, že si důležité věci budu alespoň zčásti pamatovat, a že je nebudu muset nikdy použít. D.K. // Brutální, ale účinné! P.Č. a za všechny ostatní:Děkujeme lektorovi za skvělou zkušenost, získali jsme spoustu potřebných a důležitých informací, jak se zachovat v krizových situacích, prostě super lekce.
Leona K.

ESTER
zasílám hodnocení kolegyně, která se kurzu zúčastnila: kurz byl fajn, byl hodně záživný a za mě bych určitě doporučila i ostatním. Líbila se mi praktická cvičení a podrobné ukázání a vysvětlení lektorem. K lektorovi nemám jedinou připomínku, bylo vidět, že je profesionál a své práci rozumí a dělá jí s nadšením.

DDŠ, ZŠ a ŠJ Sedlec - Prčice
Vážení přátelé, chceme Vaší agentuře SORUDO, co nejsrdečněji poděkovat za úvodní kurz sebeobrany, který proběhl v našem zařízení 11.7.2018. Zvláště oceňujeme profesionální přístup vaší lektorka Jany Bártové k prezentaci této problematiky. Zúčastněným zaměstnancům se kurz velice líbil a bude cenným přínosem pro jejich práci.Věříme v další pokračování naší spolupráce a další kurzy sebeobrany bychom po vzájemné dohodě rádi zorganizovali začátkem školního roku 2018/2019. Vedení DDŠ se rozhodlo v rámci DVPP zapojit do tohoto kurzu všechny pedagogické pracovníky našeho zařízení. Ještě jednou upřímně děkujeme. S pozdravem 
Mgr. Stanislav U.

Knihovna Kyjov
Absolvovali jsme dne 19. 7. 2018 Kurz sebeobrany pro pracovníky knihoven v Městské knihovně v Hodoníně. Zasílám krátkou reflexi za naši organizaci. Kurz nás seznámil se základními technikami možnosti sebeobrany. Vyzkoušeli jsme si praktické dovednosti přímo na místě a vždy jednotlivě. To jsme všichni velmi kvitovali, jelikož většina kurzů funguje na principu ukázky pouze s figurantem. Zaujala nás také ukázka dostupných prostředků, které lze u nás běžně k osobní sebeobraně zakoupit a také tipy na předměty, kterými se lze bránit v běžném kancelářském prostředí s návodem, jak danou situaci zvládnout s co nejmenším rizikem pro nás. Praktické ukázky byly prokládány zkušenostmi z praxe, tipy na cestování a informacemi z právního hlediska řešení případných situací. Děkujeme a věříme, že pokud nás potká nenadálá situace v pracovním prostředí, zvládneme ji s nově nabitými informacemi v rámci možností s co nejlepším výsledkem pro ochranu nás samotných nebo našich spolupracovníků!

MÚ Kyjov
Účastníci školení byli velmi spokojeni s lektorem, a to zejména z důvodu jeho empatie, neúnavnosti a trpělivosti při nácvicích nebezpečných situací, které mohou nastat při jednání s klienty. Bylo zřejmé, že chápe nutnost zajištění ochrany a bezpečí pracovníků úřadu a umí se vžít do různých situací, se kterými se setkávají. Dokázal se při simulaci přiblížit konkrétním možným projevům agresora s ohledem na jednotlivé agendy. Snažil se školení přizpůsobit konkrétním požadavkům a přitom dodržet vlastní obsahový rámec. Lektor byl vstřícný také k dotazům účastníků a v případě ukázek sebeobrany v jednotlivých kancelářích se věnoval pracovnicím individuálně a s pochopením. Ze tří lektorů, kteří nás dosud školili v sebeobraně, byl pro účastníky nejlepší a v případě dalšího takového školení ho upřednostňujeme. Případné další školení by bylo, dle pracovníků, vhodné v kratší verzi – cca 3 hodiny – pouze na „oživení“ získaných informací.

GurmEko
Kurzu Hrdinou u autonehody se zúčastnilo našich 19 zaměstnanců. Převaha z nich jsou obchodní zástupci, kteří svůj pracovní život tráví většinou na 4 kolech a ocitají se tak opravdu v situacích, kde mohou pomoci zachraňovat lidský život. Podle rozhovorů s nimi se nikdo z nich s takovou situací nesetkal, ale „z povzdáli“ ji viděli a vyjadřovali se tak, že by si asi nevěděli rady. Už budou vědět co dělat!Začali jsme autolékárničkami a zpovzdálí vím, že někteří ani nevěděli, co v nich vlastně mají. Takže už ví. Po lékárničkách a důležitých telefonních číslech ale kurz nabral vysoké obrátky. Nevěřili jsme, že zachraňovat někoho, kdo má 120 kg (náš kolega to má), vyndáváním z vozidla může tak útlá postava, jako Lucka Vomáčková. Nejen že už tomu věříme, ale dokonce si to převaha z nás i vyzkoušela a mám zaručené zprávy, že se někteří touto dovedností chlubí doma v rodině, včetně předvádění. K velkým kladům kurzu patřilo také to, že v realitě vážné situace byly podány Luckou tak, že jsme se hodně nasmáli a odreagovali. Příští rok si chceme řadu dovedností určitě zopakovat a naučit se mnoho dalších.
RNDr.Milena J.

MÚ Písek
chci velice pochválit pana lektora Petra Cihelníka, který u nás vedl seminář 11. září. Velice hezky to s naším „dívčím“ kolektivem uměl a byl správně asertivní i milý. Všechny kolegyně si seminář moc chválily. Děkujeme a posílám pár postřehů, které některé kolegyně napsaly.Michala Baslerová. Obsah byl utříděný, projev plynulý a jasný, povídání (informací) tak akorát a všechny využitelné, dokázal nás povzbudit a nabudit k akci, (myslím, že si také užil dne, když měl takové hezké mladé figurantky 😊). Mně se to moc líbilo. Kde si jinak může člověk vyzkoušet své reakce při tak vyostřených situacích a vyzkoušet si i vlastní obranu v reálu? Pro mě zatím jedno z nejpřínosnějších školení. Seminář se mi líbil, lektor byl skvělý. Bylo to pro nás zpestření běžných dní. Za mě seminář super, praktický, zážitkový, přínosný. Vedení semináře lektorem výborné. Děkuji za tu možnost tohoto typu semináře. Včerejší školení bylo fakt super! Neříkám, že to, co jsme se měli naučit, v případě potřeby bych uměla včas a adekvátně zareagovat. Asi by to chtělo ještě pilovat. Ale mám popravdě lepší pocit z toho, že vím, jaké mám možnosti. Pro mě bylo velkým přínosem si vyzkoušet techniky přímo na místě. Celkově to je pro mě nejen do pracovního, ale i do osobního života přínosem
Františka N.

PL Lnáře
Kurz proběhl 20.10.2018 v prostorách naší léčebny za účasti 15 pracovníků. Po teoretické části následovala část praktická, kdy nám Váš pracovník – školitel vysvětlil a ukázal přiměřenou sebeobranu použitelnou v našich podmínkách. Školení bylo velmi přínosné, ale vzhledem k všemožným kontrolám ochrany pacientů, bude lépe, když předvedné úkony nebudeme muset používat. Ještě jednou děkuji a zdravím.
Věra Ř.

DP Ústí nad Labem
frekventanti kurzu byli spokojeni s rozvržením kurzu 20% teorie, zbytek praxe,
oceňují praktický nácvik reakcí na krizové situace,
byla vhodná realizace části praktických ukázek přímo ve vozidle MHD v rámci vozovny,
osobnost školitele je zárukou spontánního zapojení frekventantů do realizace kurzu.
Ing. Tomáš P.

MIBCON
Scházíme se v osm hodin ráno. Máme povoleno mít spacák a karimatku. Každý z nás doma vyštrachal to nejnutnější pro přežití v přírodě. Bude to 24 hodin strávených v nebezpečné a nehostinné oblasti kolem Hradce Králové. Roman neponechal nic náhodě a dokoupil nejmodernější vojenskou výbavu v Decathlonu. Teda kromě bot. Možná maličká chybička.
MIBCON SURVIVAL může začít. Osm statečných bere tužky a pečlivě si zapisuje poznatky, které nám instruktor Tomáš úžasně vysvětluje. Už víme, co obsahuje KPZ, jak získat pitnou vodu, jak filtrovat, jak rozdělat oheň a jak nosit raněného. S pitnou vodou není problém, protože nám ji neustále poskytuje zatažená obloha. Je čas si udělat přístřešek na spaní. Budujeme krásné stavby vždy pro dva. Hmm, spacák smíme použít pouze jeden na dvojici. Nevadí je květen a bude teplo.
Stavby jsou různého charakteru a designu. Suchy s Lapim osvěží střechu příjemnou zelenou barvou z místních břízek. Ve smrkovém lese jako maskování naprostý unikát. Instruktor kroutí hlavou, protože něco takového ještě neviděl. Jana s Romanem naopak krytí vypracovali na takovou úroveň, že v noci jim musím pomoci ubytování najít. Navíc je podlaha jejich bydlení tvořena malým bazénem. Nebo to měla být vodní postel?
Je 23:00 a my získáváme informace o navigaci. Moje kamarádka Katka spí ve stoje a já přemýšlím, zda se dá v blízkosti Hradce umřít na zimu. Jsem totálně promoklý a zmrzlý. Navíc se dozvídám, že jsem raněn, budu zabalen do hliníkové fólie a na nosítkách přenášen lesním porostem. Proč nevybrat zrovna 100 kg živé váhy. Po hodině, kdy za sebou máme první kilometr ze sedmi, rozbaluji celofán a běhám po lese. Všem kolem mě je teplo, protože nesou, co nesou. Vzpomínám na kamna a dovolenou na Seychelách.
Roli mrtvoly přebírá Zdeněk. Moc se mu to líbí, hlavně prostřední klacek, který ho bodá do žeber. Jana naviguje a počítá kroky. Ano, počítá pomocí kamínků kroky. Nacházíme na metr přesně místo našeho cíle. Konec konců, máme za sebou už tři hodiny pochodu. Docela unaveni přicházíme k našim přístřeškům. Navíc v nich prý budeme spát. Proč ne. Jedná se přeci o kvalitní uzavřené stavby.
Teplota je akorát, nemrzne, venku jsou příjemné 3 stupně. Oblečení vytváří pěkné klima a nehrozí, že by byla příliš suchá pokožka. Můžeme mít svíčku. Prý dokáže oteplit přístřešek až o několik stupňů. Jenže stavba naší dvojice funguje jako komín. Teplo se tam fakt neudrží. Navíc ráno, když se rozední, zjišťuji, že mám docela hezký výhled. Že bych někde udělal architektonickou chybu?
Po dvou hodinách spánku, tedy kdo usnul, se potkáváme u ohně. Ten rozdělala Katka v pět ráno křesadlem. Prvně v životě. Kolem nás rostou nějaké bylinky, tak proč si je neuvařit. Učíme se to, včetně otrav všeho druhu a jak řešit napadení zlým klíštětem. Přicházejí další a další informace. Blíží se desátá hodina, což je konec našeho dobrodružství. Rozcházíme se s pocitem „umíme přežít v přírodě“, a spoustou příběhů k vyprávění.
Doma na mě čeká rodina, jídlo a postel. Teplá postel. Příště jdeme na přežití ve městě tzv (The Urban survival).

Global IT Center Brno
Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za celý náš tým za zorganizování kurzu. Lektor Petr byl výborný, náplň kurzu nás všechny příjemně překvapila a naše očekávání byla dokonce překonána. Moc jsme si to užily!
Michaela Oravová

Grow Job
Díky kurzu od SORUDA jsme si v týmu posílili vazby a dokázalo nás to velmi spojit. Zkusit si vše prakticky je skvělé, praktikovali jsme své hrdinství a výstup z komfortní zóny. Určitě všem doporučujeme!
Petr L.

ČSSZ Plzeň
1) Můj názor na kurz se měnil ve vlnách – nejprve úvod – sympatický lektor, který nám řekl pár základních informací o kurzu, pozitivní začátek. Pak přišla část, na kterou jsme nebyli připraveni, ale nutně byla žádoucí, kdy jsme měli reagovat na agresi, to bylo velmi nepříjemné a chtěla jsem to mít za sebou. Po dobu výcviku jsem se zprvu necítila příjemně, nácvik útoků mně nebyl příjemný. Po delší době jsem si začala zvykat a nepřipadala jsem si hloupě při aktivitách, které jsem dělali. Ocenila jsem i různé rady a návody, které nám lektor dal. Na konci jsem byla spokojená, že jsem se s výcvikem seznámila, byť krátce a ještě několik dní ve mně všechno doznívalo. Podstatnou informací, kterou jsem si odnesla, že má člověk právo se bránit. Daleko důležitější je pak, aby věděl jak. Nácvik, který zautomatizuje určité pohyby či gesta je velmi důležitý a musí být opakovaný. Proto bych uvítala, kdyby byla možnost v budoucnu kurz zopakovat. Určitě bych jej uvítala i pro některé kolegyně na OSSZ, byť doufám, že v práci jej potřebovat nebudeme. S pozdravem Bc. Renata Pohanková, ředitel OSSZ Plzeň-sever
2) jak jsem již řekla lektorovi kurzu, nejdříve jsem měla obavy, co mě vlastně čeká. Pak přišla první část, kdy jsem měla až strach, jak celý kurz bude probíhat. Vážená paní ředitelko, v první řadě bych chtěla poděkovat za realizovaný kurz. Mohu říci, že to byly jedny z nejlépe investovaných peněz. K celkovému hodnocení mohu sdělit, že lektor byl milý s osobními zkušenostmi, kvalitními znalostmi a individuálním přístupem. Celková atmosféra kurzu by nemohla být lepší. Odnesla jsem si velké množství rad a určitě bych měla zájem o jeho brzké zopakování a rozšíření o další znalosti a dovednosti. Rozhodně mohu všem jen doporučit účast na kurzu. S pozdravem Mgr. Nataša Povolná, Ředitelka - OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ CHEB
3) Na typ agrese, která nám byla předvedena hned na začátku, jsem nebyla vůbec připravená. Pod vedením lektora, který nás připravoval na různé formy útoků, jsem ale celý kurz ocenila a byla jsem ráda za rady a ukázky sebeobrany. Kurz sebeobrany hodnotím kladně, líbil se mi, dosud jsem nic takového neabsolvovala. Sympatický lektor, který zajímavě doplňoval školení svými zkušenostmi z praktického života. Kladně hlavně hodnotím nácvik sebeobrany a určitě bych si ho v budoucnu zopakovala. Byla bych ráda, kdyby tímto kurzem prošli i ostatní referenti z OSSZ. S přáním pěkného dne Eva Kulhánková, Ředitelka - Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov
4) Ke kurzu pořádanému společností SORUDO bych chtěla znovu podotknout, že se mi moc líbil. Přístup k řešení konfliktů a napadení byl velmi zajímavý. Rozhodně bych uvítala, pokud by se jej mohli zúčastnit i další zaměstnanci, alespoň z řad vedoucích oddělení. Doufejme, že nebudeme potřebovat nabyté vědomosti uplatnit v praxi. V každém případě se domnívám, že v případě, kdy by došlo ke konfliktní situaci, bude díky absolvování tohoto kurzu míra mého překvapení a nejistoty mnohem menší. S pozdravem JUDr. Martina Černušáková, ředitelka - OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PLZEŇ – JIH
5) Vážená paní ředitelko, posílám své postřehy ke kurzu sebeobrany úředníka: Kladně hodnotím cvičení ve velmi realistických situacích, praktický nácvik vlastního obranného jednání, možnost zapřemýšlení o pasivní ochraně zaměstnanců. Co trochu chybělo, je nácvik setkání s méně agresivním klientem, se kterými se občas setkáváme, ale to je spíše cvičení pro lektora - psychologa. Většina našich agresivních klientů používá slovní psychologickou agresi vůči našim zaměstnancům Za léta strávená na OSSZ jsem se naštěstí dosud v práci nesetkal s tak hrubou mírou agrese, na jakou jsme se v kurzu připravovali. Ve svém mimopracovním životě jsem se bohužel s tímto jevem několikrát setkal a tudíž vím, že přesně taková hrubá slovní a fyzická agrese ve společnosti existuje. Vzhledem k tomu, že se s takto agresivním klientem v práci můžeme setkat, hodnotím celkově kurs jako velmi vydařený a potřebný. Děkuji za kurz a přeji hezký den.
Ing. Luboš K.

JCHP - Volkswagen Hero
Spolupráce se společností Sorudo byla velice příjemná už od samotného začátku, kdy jsme společně ladili podobu na míru připravovaného kurzu pro naše klienty včetně grafické podoby a všech ostatních detailů. Lektoři byli maximálně spolehliví, obětaví a do své práce zapálení. Z naší strany panuje maximální spokojenost a těšíme se na další příležitost ke spolupráci.

Úřad práce - Praha
Kurz sebeobrana pro úředníky pomohl našim zaměstnancům vyřesit jejich obavy z potenciálních konflitů a dodal jim větší pocit bezpečí. Díky kurzu se cítí pracovníci sebejistěji. Lépe si dovedou představit, vývoj konfliktu. Nyní si dokáží dávat větší pozor na svoje bezpečí, lépe dovedou řešit verbální konflikty a v případě fyzického napadení, by nyní věděli co dělat a dokázali by se ubránit. K tomu všemu byl kurz zaměstnanci hodnocený jako jeden z nejlepších kurzů, jaké kdy v rámci své práce absolvovali. 

VÚ Černovice
Kurz s tímto zaměřením proběhl v našem zařízení poprvé. Zájem z řad výchovných pracovníků byl velký, agresivita našich svěřenek bohužel narůstá. Po uvítání lektorů a seznámení se s každým z nás, jsme popisovali osobní zkušenosti se sebeobranou a zároveň nastínili problematiku, na kterou bychom se rádi zaměřili. Téměř ve shodě nás všech vystaly největší problémy se zvládnutím těchto stavů: jak se zachovat při rvačce dívek, při verbální agresi, při házení předmětů v afektu, při sebepoškozování. Poté nás lektoři jednoho po druhém donutili k jednání při agresivním chování jedince, který se po nás čehosi dožadoval. Téměř všichni jsme jednali nesprávně. Postupně jsme se učili zvládnout verbální agresi, aby došlo k vyhnutí se fyzickému kontaktu tzv. STOP efekt, bezpečnou pozici a ústup z nebezpečné situace. Nácvik probíhal prakticky, několikerým opakováním v různých situacích. Lektoři naše nesprávné reakce okamžitě korigovali, abychom dosáhli správného jednání. Postupně jsme v praktických cvičeních zvládali ochranu před házenými předměty, ochranu před útokem nožem, učili jsme se odvádět agresora k zemi pomocí záklonu hlavy. Lektoři nás v teoretickém bloku informovali o právním výkladu nutné sebeobrany a přiměřené sebeobrany. Ukázali nám prostředky, kterými se můžeme bránit a zároveň nás upozornili na úskalí při jejích použití. Bolestivost jednotlivých ochranných prostředků vyzkoušeli přímo na některých z nás. V posledním bloku jsme opět v praktickém nácviku trénovali první pomoc, pravidla komunikace při volání RZS, stabilizovanou polohu. HODNOCENÍ: realizovaný kurz byl velmi přínosný. Zvládnutí krizové situace, která je v poslední době stále častější, si vynucuje určitá pravidla sebeobrany a tento kurz je nás učil zvládnout. Je jasné, že musíme jednotlivé techniky procvičovat samy. Bylo by však potřebné, je po určité době opět předvést lektorům, abychom odstranily případné nedostatky. Informace v teoretickém bloku byly neméně důležité a velmi přínosné. V Černovicích 3.9.2016 Vypracovala: Renáta Matějů 2) Vážená paní ředitelko, posílám své postřehy ke kurzu sebeobrany úředníka: Kladně hodnotím cvičení ve velmi realistických situacích, praktický nácvik vlastního obranného jednání, možnost zapřemýšlení o pasivní ochraně zaměstnanců. Co trochu chybělo, je nácvik setkání s méně agresivním klientem, se kterými se občas setkáváme, ale to je spíše cvičení pro lektora - psychologa. Většina našich agresivních klientů používá slovní psychologickou agresi vůči našim zaměstnancům Za léta strávená na OSSZ jsem se naštěstí dosud v práci nesetkal s tak hrubou mírou agrese, na jakou jsme se v kurzu připravovali. Ve svém mimopracovním životě jsem se bohužel s tímto jevem několikrát setkal a tudíž vím, že přesně taková hrubá slovní a fyzická agrese ve společnosti existuje. Vzhledem k tomu, že se s takto agresivním klientem v práci můžeme setkat, hodnotím celkově kurs jako velmi vydařený a potřebný. Děkuji za kurz a přeji hezký den. Ing. Luboš Koubík, ředitel OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ROKYCANY3) Reference kurzu sebeobranyKurz sebeobrany byl rozdělen do několika sekcí. Každá sekce měla své opodstatnění. V první části byly simulovány verbální útoky. Důležitým zjištěním a základem pro celý kurz byla vyslovena skutečnost, že má člověk chránit své zdraví, svůj život a z ohrožující situace se co nejdříve dostat. Na tuto myšlenku navazovaly praktické nácviky jednoduchých hmatů, díky kterým každý účastník měl možnost sám zareagovat. Nejednalo se pouze o teoretickou průpravu, ale o konkrétní ohrožující nebo nepříjemné situace. Přestože tyto momenty byly uměle vytvořeny, vyvolaly v člověku pocit stresu, ke kterému dochází i v reálných situacích. Součástí kurzu byla i krátká a srozumitelná právní oblast a první pomoc, která již obsahovala praktický nácvik. Celý kurz působil uceleně a jasně s využitím v pracovním prostředí i v běžném životě.
Šárka S.

MÚ Kuřim
Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat za všechny zúčastněné za vysoce profesionální a odborný výkon Vašich lektorů. Jejich připravenost, pohotovost, příjemné jednání a vystupování splnily naše očekávání.
Naučili jsem se základům řešení konfliktních situací po verbální i fyzické stránce, a to nejen pro oblast pracovního života, ale i soukromého. Nejvíce spokojené byly zejména účastnice ženského pohlaví, protože pro nás, ženy, je ochrana sebe sama daleko citlivějším problémem, než u mužů. Vaši lektoři se zaměřili na všechny základní situace, s nimiž se můžeme setkat a velmi otevřeně a pro všechny pochopitelně vše vysvětlili a předvedli. Velmi kvalitně přistupovali zejména k praktickým částem kurzu, navíc byly vždycky ochotni odpovědět na dotazy účastníků.
Bylo nám jen trochu líto obou Vašich kolegů, protože jsme si na nich zkoušeli určité zásahy, a to nikomu z nás nedělalo úplně dobře. Je to tím, že to byl jen nácvik, a Vaši kolegové, tím, že byli milí a sympatičtí, tak nám to nešlo tak spontánně a rychle. Nicméně, mechanismy obrany, jak říkali lektoři, je třeba dostat do povědomí, abychom pak v opravdu vypjatých situacích byli schopni adekvátně reagovat na svoji ochranu.
O náplni a vysoké kvalitě kurzu jsem již informovala tajemníka našeho úřadu pro případ dalšího zájmu z řad našich spolupracovníků.
Jana S.

PL Šternberk
Kurz sebeobrany pro zdravotníky pracující v naší léčebně se u nás setkal s kladnými ohlasy z řad zaměstnanců.
Zaměstnanci bylo oceněno zaměření převážně na praktický výcvik, a to několika jednoduchých technik. Teoretická část byla minimální a lektor ji nenápadně zábavnou formou včleňoval mezi jednotlivé bloky ukázek a nácviků. Dále byla vítána možnost využití těchto technik v rozličných situacích, kterým zde můžeme na různých odděleních čelit. Účastníci kurzu se necítili zahlceni nepřebernými chmaty, jako to bývá u sebeobranných principů vzešlých z bojových umění. Zároveň uvítali, že lektor při nácviku opakovaně předvedl snadnost provedení konkrétních technik, u všech pak kladl důraz na zafixování si správného provedení a zároveň se však snažil o citlivou korekci případných chyb při aktivním nácviku. Proškolení zaměstnanci se shodli na smysluplnosti výcviku, projevili zájem o jeho možné pokračování. Nenaplnily se ani mnohé obavy z výrazně kontaktního přístupu a z tělesné náročnosti kurzu. Mnozí závěrem konstatovali, že i přes upozornění na drobná rizika je nic nebolelo a zároveň se díky uvolněnému přístupu lektora pobavili.
Odešli tak z kurzu s jednoduchou výbavou, kdy si posílili sebejistotu, že v případě nutnosti budou schopni danou situaci zvládnout. Byla tak naplněna očekávání většiny účastníků.

PL Petrohrad
Atmosféra a spolupráce je výborná. S respektem zaměstnanci poslouchali, nacvičovali a zároveň se dostali do ,,jiného světa“. Kurz sebeobrany jak pro začátečníky, tak pro pokročilé byl ze strany personálu velice kladně hodnocen, i když byly kurzy hodně i fyzicky náročné. Teorie i praxe byla víc než vyčerpávající a obdivující.

Poradna pro integraci
Na začátku listopadu 2016 se naše organizace Poradna pro integraci zúčastnila kurzu sebeobrany pro sociální pracovníky. Celodenní kurz utekl rychle a to nejen díky velmi nabitému programu. Chtěli bychom především poděkovat za profesionální přístup našich školitelů Petra a Petra a za vedení kurzu zábavnou a praktickou formou. Získané informace a návody budeme určitě schopní použít i v praxi a to hlavně díky tomu, že jsme si je mohli vyzkoušet na vlastní kůži v prostorách naší organizace. Přejeme agentuře mnoho dalších spokojených účastníků. Budeme se těšit na další spolupráci, třeba u kurzů zaměřených na komunikaci a vyjednávání. Ještě jednou děkujeme a vřele kurz dále doporučujeme. Poradna pro integraci

ČSSZ Ústí nad Labem
Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, za účasti ředitelů OSSZ Libereckého a Ústeckého kraje, se dne 7.11.2016 zúčastnilo 7hodinového kurzu Řešení konfliktních situací a sebeobrany pro úředníky, který zajišťovala firma SORUDO.
Obsah kurzu byl z větší části věnován praktickému nácviku sebeobrany zejména v situacích, které přímo ohrožují náš život, zdraví či majetek, a to ať už v pracovním či osobním životě. Kurz všichni účastníci zhodnotili velmi kladně, ačkoliv byli na jeho konci dost vyčerpaní. Praktické ukázky dvou lektorů, a jejich následný nácvik, byly velmi zajímavé a pro nás velmi přínosné. Jejich opakováním nám snad aspoň trochu „vešly pod kůži“ a budeme je tak moci automaticky ve svém životě použít. Všem případným zájemcům, kteří občas mají strach o svoji bezpečnost či bezpečnost svých blízkých, můžeme kurz vřele doporučit.