Reference

AIEP
„Systém sebeobrany SORUDO je bezpochyby unikátní. Nesoustředí se pouze na samotný boj, ale i kritické situace boji předcházející a stejně tak zvládání situací bezprostředně po něm. Systém a jeho techniky jsou snadno pochopitelné a zvládnutelné pro každého bez ohledu na dispozice nebo zkušenosti. Tuto skutečnost demonstrovala jak spokojenost absolventů kurzů pro veřejnost, tak i uznání specialistů z bezpečnostních složek ministerstva obrany, pro které lektoři SORUDO připravili ukázky a vedli odborný seminář. Vysoké úrovni svědčí i schopnost lektorů upravit kurzy pro místní podmínky při zachování kvality předávaných znalostí. Měl jsem možnost spolupracovat se specialisty z mnoha světových systémů (z USA, Izraele, Francie či Ruska) a mohu potvrdit, že SORUDO patří mezi světovou špičku. I proto doufám, že ve spolupráci budeme pokračovat a opět pana Moučku v Mexiku přivítám!" Denis Reynaud - Director AIEP, All In Executive Protection.s.c. President AMPE, Asociación Mexicana de Pretocción Ejecutiva a.c.
Denis Reynaud

T-MOBILE
"Lektorka mi byla velkou oporou při organizaci celého programu, plně jsem se na ni mohla spolehnout, a protože mí kolegové jezdí dnes a denně autem, program byl jasný. Naučit se zábavnou formou řešit autonehody. Z kurzu jsme odcházeli velice spokojení, kurz probíral velmi reálně, byl kladen důraz na spolupráci a vlastní zvládnutí stresové situace. Lektoři byli velmi profesionální a každý si odnesl nejen zážitek, ale i dovednosti, které mu můžou být v životě prospěšné. Moc děkuji celému SORUDO teamu!" Nikola Balcarová (Koordinátor prodeje firemních řešení)
Nikola Balcarová

Vodafone
"Se společností M-SOR s.r.o. jsme navázali dlouhodobou spolupráci. Díky jejich skvělému přístupu, který se odráží v jejich zájmu o naše potřeby a řešení problémů spolupracujeme s nimi hned na několika projektech týkající se bezpečnosti našich lidí. Jejich kurzy 1.pomoci mají přesah nejen do naší koncepce bezpečnosti, ale jsou skvělou odměnou i pro naše zaměstnance. Lektoři vedou kurzy zábavnou formou založeném na vlastním prožitku a mí kolegové vždy odchází z kurzu nadšení a s jistotou okamžitého použití do praxe. Sama jsem jejich kurzy absolvovala a mohu jedině doporučit!" Bc. Barbora Václavíková (Safety and Business Continuity Specialist)
Barbora Václavíková

Pražská plynárenská, a.s.
"Lektorka předala účastníkům 2h kurzu „životně důležité" informace o tom, jak postupovat při dopravní nehodě a poskytnout první pomoc. Výklad lektorky byl velmi zajímavý, jasný a dobře zapamatovatelný. V kurzu nechyběly ani názorné ukázky postupu při nalezení raněného a jednotlivé kroky poskytnutí první pomoci. S kurzem první pomoci jsme byli velmi spokojeni, a proto doufáme, že budeme nadále spolupracovat." Mgr. Anděla Jansová (odbor personální)
Mgr. Anděla Jansonová

AkzoNobel
"
Musím říct, že žádné ze školení, které jsem organizovala, ještě nevyvolalo takový ohlas. Všichni byli nadšení, mile překvapeni a rozhodně jste nás donutili se zamyslet. Zlomili jste i zaryté odpůrce školení v jakékoliv formě, protože pár jich tu máme. Jako jeden z účastníků jsem přesvědčená, že to bylo nejlepší a nejpřínosnější školení 1.pomoci, které jsem absolvovala. Ani chvíli jsem se nenudila, a hodně jsem si odnesla. Děkuji za všechny za perfektní práci." Pavla Starobová (HSE Manager CE)
Pavla Starobová

UPCE Fakulta zdravotnických stuií
"Dnes proběhl první zážitkový seminář v rámci P2KOP - SORUDO - kurz sebeobrany a první pomoci. Lekce se zdařila a vládlo všeobecné nadšení! Dle studentů: "Nejlepší cvičení, které jsme tu kdy měli!". Já toto nadšení sdílím. Lektor si vedl výtečně ve všech směrech a na studentech bylo vidět, že je to baví. Taktéž stran přínosnosti hodnotím tento kurz velmi vysoko. Tímto děkuji všem zúčastněným za to, že mohl proběhnout." Mgr. Jitka Rusová (Oddělení urgentní péče)
Mgr. Jitka Rusová

PMS ČR
"Na základě velmi dobrých zkušeností je firma SORUDO nadále jedním z důležitých partnerů při realizaci kurzů sebeobrany pro pracovníky PMS." PaedDr. Jitka Čádová (zástupce ředitele PMS ČR)
PaeDr. Jitka Čadová

J&T
Na základě vlastní zkušenosti z kurzu sebeobrany SORUDO jsem požádala společnost M-SOR s.r.o. o dodání kurzu 1.pomoci v rámci bezpečnosti práce pro mé kolegy. Z kurzu odcházeli kolegové spokojeni a se zdviženým palcem mi dali jasně najevo zpětnou vazbu. Aktuálně rozvíjíme další formy spolupráce nejen v oblasti bezpečnosti práce. Mgr. Aneta Bachurová (Personální oddělení)
Mgr. Aneta Bachurová

APLA
“Lektoři pracovali se situacemi, se kterými se denně setkáváme. Byli schopni nám nabídnout řešení, která byla v našich fyzických možnostech a zároveň s maximálním možným ohledem vůči klientovi – útočníkovi. Kurz samotný byl koncipován velmi prakticky. Minimum obraných technik při útoku, ale maximum prostoru pro opakování a nácvik reálných situaci. To jsme potřebovali. Z předchozích kurzů totiž víme jak se bránit, ale neumíme nebýt překvapeni nebezpečnou situací. Kurz SORUDO předčil naše očekávání. Děkujeme.” Kateřina Balická, DiS. (vedoucí domova se zvláštním režimem APLA Praha)
Jateřuba Balická, DiS.

Městská policie Vysoké Mýto
“Na kurzu velmi oceňuji profesionální přístup lektora, který dokázal vzbudit zájem strážníků o tuto problematiku. Jednoznačným pozitivem byl praktický nácvik situací, se kterými se ve výkonu služby mohou strážníci setkat. Zvládnutí rychlé a efektivní poskytnutí první pomoci považuji za dovednost, kterou by měl každý strážník ovládat.” Jaromír Antl (Velitel Městské policie Vysoké Mýto)
Jaromír Antl

Městská Policie
Díky jednoduché a lehce zapamatovatelné teorii zbylo mnoho místa pro praktickou část, která byla z větší části přizpůsobena naší práci a podmínkám. Já a kolegové jsme si tedy mohli vyzkoušet plno modelových situací a tím se alespoň na okamžik přiblížit k realitě. Jako závěr byla pro nás připravena komplexní modelová situace – autonehoda. Řev, krev a hlavně stres otestovaly naše nově naučené schopnosti na výbornou. Jak se říká „štěstí přeje připraveným“ – a my jsme připraveni. Děkujeme. strážník Stanislav Čapek
Stanislav Čapek

ČČK Hradec Králové
“Schopnost odhadnout situaci, odhalit včas rostoucí riziko agrese a přímému útoku být schopen čelit, ale hlavně se mu včas vyhnout nutně patří mezi základní znalostní a dovednostní vybavenost zdravotníků v terénu. Tento kurz toto vše obsahoval a ještě nás nadchnul Váš přístup.” Bc. Lukáš Pochylý (Předseda Oblastního spolku ČČK Hradec Králové)
Bc. Lukáš Pochylý

MÚ Chropyně
"Byl jsem osloven zástupci firmy M-SOR, s. r. o., s nabídkou kurzu sebeobrany pro úředníky. Při zjišťování, zda bude o kurz zájem, jsem byl velmi překvapen, prakticky všechny kolegyně řekly, že ano. Muži zůstali zdrženliví. Rozhodnutí, že kurz uspořádáme pro celý náš úřad nelituji a nikdy litovat nebudu. Čekal nás nevšední seminář od nevšední firmy s nevšedním lektorem... zkrátka prožili jsme super den, při kterém jsme se nejen hodně naučili, ale také hodně pobavili."
Petr F.

MÚ Ústí nad Labem
Společnost Sorudo jsme pro kurz pro naše sekretářky vybrali na základě předváděcího dopoledne, které nás opravdu zaujalo - jednoduchost, rychlost, akce…. Kurz, kde instruktoři Soruda školili více do hloubky zúčastněné kolegyně doslova nadchl. Přístup instruktorů k dané problematice, ochota a trpělivost vše vysvětlovat a zkoušet a indivudálně zodpovídat dotazy, to bylo opravdu obdivuhodné. Každá z účastnic si odnesla cenné rady, které doufejme nebude zapotřebí využít v praxi - v boji o záchranu svého života. Nicméně nacvičované techniky i rady se jeví velice praktické i pro běžný život, kdy nejde takříkajíc o holý život. Děkujeme za tuto úžasnou zkušenost a nabyté znalosti a dovednosti!
Jana L.

Klokánek Praha
Vážení přátelé, dovolte mi Vám poděkovat za skvělou podporu, kterou jste našemu Klokánku projevili. Velmi nás těší Vaše snaha nám pomoci, která pro nás hodně znamená. Díky Vám jsme mohli zaměstnancům zajistit kurz reálné sebeobrany, který měl opravdu velký úspěch. Přičemž jsme si všichni odnesli řadu velmi snadných a účinných postupů, které nám pomohou při konfliktních situacích. Děti mohly na vlastní kůži zažít kurz první pomoci, která je velice potřebná pro reálný život. V současné době jsme v zařízení měli několik drobných zranění, jako odřené koleno, bouli na hlavě, atp. Děti měli „krásné reakce“ a snažily se vždy pomoci pečující osobě při ošetřování a následné rekonvalescenci. Velice děkujeme za připravený program a řadu užitečných informací. Pokud pro Vás můžeme něco udělat, neváhejte nás kontaktovat. S mnoha díky a přáním krásného léta. S pozdravem Lenka Jarmarová - PR & sponzoring
Lenka Jarmarová

Knihovna Česká Lípa
Dobrý den,chtěla bych poděkovat za realizaci kurzu řešení konfliktních situací a sebeobrany pro knihovníky.Kurz všechny účastnice velmi zaujal a přinesl zcela nové zkušenosti a jiný pohled na jejich možnosti v každodenním pracovním i osobním životě.Domnívám se, že úspěšnost kurzu spočinula především na osobě lektora, pana Petra Nováka, který zde vedle svých odborných dovednosti, předvedl vysokou míru empatie, pochopení pro netrénovanou a nesourodou svéráznou skupinu a díky tomu tento kolektiv nadchl a byl pak schopen až nečekaně spolupracovat. Oceňuji jeho velmi osobní, avšak profesionální přístup i zaujetí pro práci a celkový průběh ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Upřímně si toho vážíme.S pozdravem a přáním pěkných dnů Dana Kroulíková - ředitelka
Dana Kroulíková

Azylový dům Strakonice
Ačkoli jsme na kurz přišli s určitými obavami, jelikož v našem zařízení by mělo především dojít spíše ke kvalitnímu zajištění prevence, musíme uznat, že kurz nás mile překvapil a získané zkušenosti se nám mohou hodit i v soukromém životě. Pan instruktor, Petr Cihelník, byl velký profesionál a určitě jsme se zajímavou formou dozvěděli důležité věci a to, jak praktické, tak i teoretické.Tým azylového domu Strakonice děkuje.
Jana S.

MÚ Hradec Králové
Ač se to může zdát nepravděpodobné, základy šetrné sebeobrany jsou i na úřadu potřebné, ne-li nezbytné. S agresivitou verbální a výjimečně i fyzickou se kolegové bohužel čas od času setkávají jak v rámci jednání na půdě úřadu, tak i v rámci nutných terénních šetření. Jsem proto velmi rád, že jsme měli možnost absolvovat kurz realizovaný společností SORUDO, jehož přínos vidím zejména v efektivním nácviku jednoduchých prvků, které mohou v důsledku zabránit poškození zdraví či dokonce ohrožení života. Současně vnímám jako pozitivní získanou zkušenost, která posiluje zdravé sebevědomí a může zamezit panickému jednání v případě přímého ohrožení. Kurz považuji za velmi zdařilý, potřebný a využitelný pro praxi, přičemž pevně věřím, že získané dovednosti budeme nuceni využívat co nejméně. PhDr. Marek Šimůnek - vedoucí odboru - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
PhDr. Marek Šimůnek

Knihovna Kladno
Firma SORUDO připravila kurz sebeobrany pro knihovníky Středočeského kraje. Kurz splnil jejich očekávání, byl kvalitní a mimořádně vydařený. Lektor Petr Cihelník prezentoval své znalosti a dovednosti opravdu profesionálně. Výuku přizpůsobil potřebám, tempu a možnostem všech účastníků. Díky zážitkové metodě si snadno zapamatovali a naučili se konkrétní užitečné postupy sebeobrany. Velmi příjemná byla také úvodní komunikace při sjednání podmínek a termínu kurzu. Firmu SORUDO mohu bez váhání doporučit, a také to v rámci svých možností udělám. Eva Šenfeldová, metodik Krajského knihovnického centra Kladno.
Eva Šenfeldová

ZELENKA s.r.o.
Mockrát děkujeme firmě SORUDO za úžasný teambuilding „Hrdinou u autonehody,“ na který budeme ještě dlouho vzpomínat! Od prvního okamžiku bylo školení příjemné, zajímavé a hlavně poučné. Byť oba naši školitelé (Lucka a Ondra) působili po celou dobu jako profesionálové, panovala během akce velmi přátelská atmosféra. Nejprve jsme si osvojili teorii a pak si vše vyzkoušeli na vlastní kůži. Dostali jsme možnost okusit dávku adrenalinu a na konci vychutnat velký pocit sebedůvěry. SORUDO doporučuji absolutně všem, komu záleží na lidských životech. Ze srdce děkujeme! Zelenková Iva, ZELENKA Czech Republic s. r. o.
Iva Zelenková

Oblastní charita Klatovy
Z kurzu sebeobrany jsme nejprve měli obavy, ale ve finále patří mezi ty kurzy, ze kterých si člověk odnáší spoustu užitečných rad a poznatků. Školitel uměl předat informace jak po stránce praktické, tak i teoretické. Všechny techniky jsme měli možnost si vyzkoušet v praxi. Super byla rychlá zpětná vazba a zodpovězení našich dotazů. Co se týká organizace kurzu, tak vše bylo v pořádku. Rychlé reagování na e-maily, jasné instrukce a požadavky ze strany koordinátorky kurzu. Již nyní uvažujeme o dalším kurzu od této společnosti. Za Oblastní charitu Klatovy Klára Valešová - sociální pracovnice Domova pro matky s dětmi v tísni
Klára Valešová

MÚ Tišnov
,Naše organizace byla s kurzem sebeobrany pro úředníky velmi spokojena. Kladně jej hodnotili prakticky všichni účastníci, a to zejména ti, kteří se přímo setkávají se situacemi s potenciálem fyzického napadení, tj. zejména pracovnice odboru sociálních věcí, kontroloři živnostenského úřadu, ale i pracovnice odboru finančního. Kladně hodnotíme didaktické schopnosti našeho lektora a především to, že kurz byl zaměřen naprosto prakticky, vyžadoval aktivní zapojení účastníků a poskytoval možnost si řešené situace na místě vyzkoušet.“
Aneta B.

Farní charita AŠ
Naše pracovnice byly s kurzem moc spokojené. Získaly mnoho dobrých informací a ocenily také možnost praktického vyzkoušení. Jediná chybička je ta, že kurz je pouze na 7h......
Eva B.

Aperam
Náš obchodní tým absolvoval celodenní kurz první pomoci při autonehodě a také kratší ochutnávku sebeobrany. Školení nás nadchlo a dověděli jsme se mnoho důležitých informací. Velmi jsme ocenili možnost si nabyté znalosti vyzkoušet v reálně navozených situacích. Zachraňovat kolegy při nasimulované autonehodě či bránit se útoku neznámé osoby byly pro nás adrenalinové zážitky, díky kterým jsme si vše lépe uvědomili. Přístup byl profesionální a lektorka vynikající. Kurzy SORUDO vřele doporučujeme a plánujeme navázat na kurz sebeobrany v rámci jednoho z našich dalších dnů zdraví a bezpečnosti."
Aleš J.

ČSSZ Ústí nad Labem
I tento druhý pořádaný kurz pro naše pracovníky OSSZ se velmi podařil a sklidil velký úspěch. Částečně to bylo způsobeno osobou lektora, kterého účastníci opravdu kvitovali, za jeho osobní přístup, profesionalitu a praktické ukázky. Celkově byla skupina velmi spokojená.
Nikola B.

Astras Kroměříž
Tento kurz byl již naším druhým kurzem od firmy Sorudo. Účastníci byli nadšení, dozvěděli se a vyzkoušeli si nové věci a na kurzu všeobecně panovala přátelská atmosféra, kurz účastníky bavil a byl zároveň takovým menším temabuildingem.
Jan V.