Vyrábíme hrdiny, ale co tím myslíme?

1656x

Nedávno jsme sestavovali článek na téma Hrdinství do newsletteru firmy Grow Job, jedničku na trhu osobního rozvoje v České republice, pro kterou jsme nedávno dělali již druhý teambuilding.

Kdo je hrdina?

Opravdový muž (rytíř) / žena (matka), který(á) se dokáže v kritických chvílích postarat o svou rodinu, své blízké, nebo jen o slabší, kteří jsou na něj v danou chvíli odkázáni. Dokáže se jich zastat, ochránit je, ale i pomoci tam, kde ostatní ne. Člověk, který jde ostatním příkladem tam, kde jiní už ztratili naději nebo ochotu něco dělat.

… hrdinství má mnoho definic a významů. Jedna z mých oblíbených říká, že hrdinství je schopnost opustit komfortní zónu. Občas je to snadné, někdy těžší.

Namalovat si tečku na čelo a jít s ní do práce, nebo se ráno osprchovat ledovou vodou, dokáže téměř každý. Ovšem zde se jedná pouze o malé hrdinství a malé vystoupení ze zóny komfortu, které vám sice pomáhá se rozvíjet, ale pokud jste opravdoví hrdinové, nebojíte se ani velkých činů. Poté nejde jen o vystoupení, ale doslova o skok šipkou po hlavě ven z komfortní zóny.

Praví hrdinové jsou pro nás lidé, kteří se nebojí vykročit z davu, i když to pro ně může znamenat značná rizika a ztráty. Takový člověk se dokáže zastat slabšího v nesnázích a bránit ho i proti výrazně silnějšímu protivníkovi nebo skupině, skočit do kolejiště metra pro starou paní, která tam právě upadla, nebo například zastavit u autonehody a pomoci, aby dítě pro které zrovna jeli rodiče do školy neskončilo jako sirotek.

Ale hrdinů jsou přece plné hřbitovy :O …  to proto, že skoky šipkou po hlavě do nebezpečí mohou být osudné. A proto by měl hrdina umět jednat s chladnou hlavou a rozvahou, mít jasný postup a trénink – protože chápe, že jedna věc je odhodlání, ale druhá výsledek.

Moje rada tedy zní: “Štěstí přeje připraveným!”  … připravte se na hrdinství předem, vyplatí se vědět co, jak a kdy máte dělat. Pouze kvalitní trénink z vás udělá toho pravého rytíře v bílé zbroji, který se může utkat s každým nebezpečím.

Staňte se také hrdiny, kteří budou vědět co dělat ve chvíli, kdy je to nezbytné, může se Vám to podařit na našich kurzech. 

Bc. Petr Moučka
Šéf-instruktor systému na zvládání konfliktních a krizových situací SORUDO